HEA LAPSEVANEM

Nipitiri Lastehoid pakub Teie lapsele turvalist ja sõbralikku keskkonda. Anname lapsele võimaluse loovalt tegutseda, aktiivselt liikuda, teistega suhelda – samas ka üksinda mängida ning puhata.

Meie põhiülesanne on luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.  Meie juures on lapse igapäevaelu mitmekesine ja vaheldusrikas. Tegeleme: laulu, tantsu, käsitöö ja spordiga.

Lapsevanem on partner, keda kaasatakse igapäevatöösse ja kellega jagatakse vastutust lapse arendamisel.

Nipitiri Lastehoiul on tegevusluba, seega saavad lapsevanemad taotleda Tallinna linnalt ja valdadelt lapsehoiutoetust .